Ilmainen tiliauditointi

Mainos- ja Analytiikkatileihin

TILIAUDITOINTI, ELI MAINOS- JA ANALYTIIKKATILIEN ANALYYSI

Oletko miettinyt nykyisen mainontasi tehokkuutta ja haluaisit tietää, millä tasolla nykyinen mainontasi suoriutuu?

Tiliauditoinnin avulla tunnistetaan mainostilin heikkoudet, joihin puuttumalla kasvatat mainontasi tehokkuutta, kohdennat viestisi tarkemmin sekä lisäät mainonnan tuottavuutta.
Vuosien kokemuksella tiliauditoinneista annamme luotettavat korjausehdotukset maksutta.
Tiliauditointia varten tarvitsemme ainoastaan lukuoikeudet olemassa oleviin mainos- ja analytiikkatileihin.

Mainonnan auditointi
Ota yhteyttä painike

Tiliauditointi Näyttää tilien nykytilan

Ja Potentiaalin

Auditointi on myös ilmainen työnäyte

Tiliauditoinnin yhteydessä käymme läpi mainos- ja analytiikkatilienne rakenteen sekä tilienne nykytilan.
Auditoinnin avulla tunnistetaan mainostilien heikkoudet ja analytiikan asetuksista johtuvat puutteet datan keruussa, joita kehittämällä saadaan tehostettua mainontaa ja asiakasymmärrystä.

Tiliauditoinnit aloitamme aina käymällä läpi datan keruun mainos- ja analytiikkatileissä, tarkistamme sen oikeellisuuden ja oikeanlaisen säilytyksen.
Tarkistamme myös tilien asetukset, linkitykset sekä asiakasdatan kansioinnit.
Auditoinnin yhteydessä tarkastelemme myös nykyisen mainonnan konversioseurantaa ja sen asetuksia.
Oikein asennettu seuranta antaa luotettavaa dataa, jonka pohjalta tehdä päätöksiä.

Analysoituamme mainos- ja analytiikkatilinne ja käymme tulokset läpi kanssanne.
Annamme teille korjausehdotukset maksutta, nopealla aikataululla.
Voit myös siirtyä palveluasiakkaaksemme ja antaa meidän toteuttaa muutokset sekä mainonnan optimoinnin.
Työtä ja työn tuloksia voit seurata reaaliajassa niin mainostilistä kuin myös selkeästä dashboard-raportista.

Ota yhteyttä painike

Tarjoamme auditointia seuraaviin mainostileihin

Google Ads mainontakyltti
Ohjelmallinen ostaminen mainontakyltti

Google ads Auditointi

Pitää sisällään

Ilmainen-Tiliauditointi

Google ADS -tilin auditoinnissa

  • Tarkastamme kampanjarakenteet, avainsanat, mainostekstit ja mainosohjaukset sekä sen, miten mainontanne on lukujen valossa suoriutunut verrokkiryhmiin nähden.
  • Katsomme että käyttämänne atribuutiomallinnus on teidän toimintaanne parhaiten sopiva, käymme läpi hinnoittelu- sekä kohdennus automaatiot, sekä sen, että ne toimivat yhteen parhaalla mahdollisella tavalla.
  • Tutkimme myös miten mainonnassanne on hyödynnetty yleisödataa hinnoittelussa ja kohdentamisessa.
  • Tarkastelemme myös mainonnan seurantaa ja sen asetuksia jotta tuloksena saisitte luotettavaa dataa.
  • Analysoituamme mainos- ja analytiikkatilinne, käymme tulokset läpi teidän kanssanne yhdessä ja annamme teille korjausehdotuksemme.

Mitä auditoinnin

Jälkeen ?

Auditointi mahdollistaa tulostakuun

Mikäli olet jo mitannut Google Ads kampanjan tuloksia, joiden pohjalta voimme luoda vertailua varten mittarit, lupaamme TULOSTAKUUN mittavalle tulosparannukselle aloittaessasi yhteistyön kanssamme Google Ads -mainonnan osalta.

Jos emme onnistu yhdessä sovitun tavoitteen toteutuksessa täydellisesti, palautamme teille erotuksen.

Google Ads tulostakuu
Ota yhteyttä painike