Toteutamme Vaikuttavaa mainontaa

Asiakkaillemme

Tavoitteenamme on pitkä yhteistyö asiakkaidemme kanssa.
Haluamme olla Pohjoismaiden paras Mediatoimistokumppani, asiakastyytyväisyydellä mitattuna.
Uskomme vain ja ainoastaan räätälöityihin ratkaisuihin.
Teemme datapohjaista tuloksellista mainontaa, heuristisella otteella.

Ota yhteyttä painike

Tarvitaan mediastrategia

Suunnittelun Pohjaksi

Mediastrategian tekeminen lähtee aina asiakkaan liiketoiminnan tavoitteista.
Mittarit rakennetaan näiden pohjalta ja tavoitteiden saavuttamiseen sitoudutaan yhteisesti.
Useimmiten aloitamme kohderyhmän määrittelystä.
Oikean kohderyhmän löytämiseen käytämme erilaisia tutkimusmenetelmiä.
Tämän jälkeen on tärkeää määritellä, miten kohderyhmät tavoitetaan eri kanavien avulla sekä se, milloin ja millä tavalla kohderyhmiä halutaan puhutella, jotta pääsemme tavoitteeseen.
Huolellinen valmistelu ja kuluttajan ostopolun ymmärtäminen ohjaa oikeisiin kanavaratkaisuihin ja tehostaa mainonnan optimointia.

Seuraavaksi mediasuunnittelu

Mikä Toimii Parhaiten ?

Medioita ja mainosmuotoja on tänä päivänä enemmän kuin koskaan.
Jotta löydämme parhaiten toimivat kanavat, pelkkä tavoittavuuden mittaaminen ei riitä. On tärkeä ymmärtää myös eri medioiden roolit kuluttajan ostopolussa sekä eri kanavien ominaisuudet ja niiden kohderyhmät.
Suunnittelemme, toteutamme ja optimoimme kampanjat kaikissa kanavissa kohti tavoitteita.
Otamme huomioon myös, että puhuttelemme kohderyhmää eri tilanteissa, eri vuorokauden aikoina ja eri päätöksentekovaiheissa
oikealla tavalla.
Mediasuunnittelun tarkoituksena on löytää miten, missä, milloin ja mihin hintaan, kohderyhmä tavoitetaan kaikkien tehokkaimmin.

Sitten mediaostaminen

Kuka Ostaa ja Mihin Hintaan ?

Mediastrategia ja mediasuunnitelma ovat pohjana mediaostamiselle.
Tehokas ostaminen edellyttää ymmärrystä tavoitteista, kohderyhmistä, eri medioista sekä erityisesti kilpailukykyisistä hinnoista.
Tämän takia valitsemmekin useimmiten ohjelmallisen ostamisen osana mediaostamista, sillä näin saamme optimoitua vaikuttavuutta mahdollisimman kustannustehokkaaseen hintaan.
Neuvottelemme ja kilpailutamme mediahinnat, mutta käytämme myös avoimen huutokaupan ostoja.
Pitkä kokemuksemme vaativien toimialojen ja kovien tulostavoitteiden parissa on kehittänyt osaamistamme. Kokemuksemme myötä meille on muodostunut erityisen tehokas ja kunnianhimoinen toimintamalli ostamisessa ja medioiden optimoinnissa.

Mainonnan optimointi

Ja Mitä Vielä ?

Mainonnan optimointi on meillä erityisen tärkeässä roolissa.
Tavoitteisiin pääseminen edellyttää mainonnan jatkuvaa optimointia, jotta markkinoinnista saadaa kaikki tehot irti.
Emme pyri saavuttamaan vain klikkejä, näyttöjä tai muita yksittäisiä toimintoja, vaan haluamme optimoida mainontaa kohti vaikuttavuutta saavuttaaksemme liiketoiminnan tavoitteet.
Tarvittaessa myös muutamme kanavastrategiaa sekä medioiden painotuksia kampanjan aikana, jos koemme sen tarpeelliseksi.
Tehokas markkinointi edellyttää, että relevantti viesti tarjotaan oikealle kohderyhmälle, heille sopivana ajankohtana sekä optimaalisessa ympäristössä.
Autamme yrityksiä tunnistamaan heille tärkeät asiakasryhmät, löytämään optimaaliset kohtaamispisteet ja toteuttamaan liiketoiminnan tavoitteita tukevia kohdennettuja toimenpiteitä.

Tutkimukset data ja mittaaminen

Ja Heuristinen Analytiikka

Suhtaudumme intohimolla dataan ja tutkimukseen, jotta voimme kehittää asiakasymmärrystämme.
Tuomme yhteen datan, kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen sekä vankan strategisen osaamisen markkinoinnista, brändinrakennuksesta ja kuluttajakäyttäytymisestä.
Mukaan tarvitaan myös aimo annos heuristista analytiikkaa.

Ota yhteyttä painike

Luotamme seuraaviin

Mainoskanaviin

Google Ads mainontakyltti
Ohjelmallinen ostaminen mainontakyltti
Somemainonta mainontakyltti
Ulkomainonta mainontakyltti
Tv-mainonta mainontakyltti
Hakukoneoptimointi mainontakyltti

Eikä tässä vielä kaikki

Tarjoamme myös

Tulostakuu

Mikäli olet jo mitannut Google Ads -kampanjan tuloksia, joiden pohjalta voimme luoda vertailua varten mittarit, lupaamme TULOSTAKUUN mittavalle tulosparannukselle aloittaessasi yhteistyön kanssamme Google Ads -mainonnan osalta.

Jos emme onnistu yhdessä sovitun tavoitteen toteutuksessa täydellisesti, palautamme teille erotuksen.

Tulostakuu annetaan AUDITOINNIN yhteydessä.

Google Ads tulostakuu
Ota yhteyttä painike